Hướng dẫn cài đặt NodeJS18 trên CentOS7

by Nguyễn Thành Nhân

Node.js là một nền tảng được xây dựng trên Chrome’s JavaScript runtime để dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng nhanh, có thể mở rộng. Phiên bản mới nhất node.js của kho lưu trữ yum đang được duy trì bởi trang web chính thức của nó. Hướng dẫn này để thêm kho lưu trữ yum và cài đặt Nodejs mới nhất vào hệ thống CentOS/RHEL 7 bằng các lệnh đơn giản.

Related Articles

Leave a Comment